Bij deelname aan yogalessen, workshops, small group training, personal training en personal yoga, ga je akkoord met onderstaande voorwaarden :

 • Deelname aan lessen, trainingen en workshops is op eigen verantwoordelijkheid en risico.
 • M.Y.journey is niet aansprakelijk voor opgelopen schade, letsel en eventuele kosten daarvan, ten gevolg van deelname aan lessen, trainingen en workshops.
 • Je bent verantwoordelijk voor je eigen spullen. M.Y.journey is niet aansprakelijk voor verlies/diefstal van persoonlijke eigendommen.
 • Blessures, fysieke beperkingen, gezondheidsproblemen, zwangerschap en psychische klachten, dienen vóór aanvang van de les, training of workshop, gemeld te worden bij de desbetreffende docent.
 • Veranderingen in je lichamelijke conditie tijdens lessen, workshops en trainingen, dien je te melden.
 • Volg de instructies van de docent
 • Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar.
 • Doe geen oefeningen die pijnlijk voor je zijn / stop met de oefening wanneer deze pijnlijk is of niet goed aanvoelt.
 • Raadpleeg altijd eerst een arts indien je om gezondheidsredenen twijfelt over deelname aan lessen, workshops of trainingen.


  ABONNEMENTEN / STRIPPENKAART :
 • Een proefles is éénmalig, hierna kan je kiezen voor een abonnement, strippenkaart of losse les.
 • Een abonnement of strippenkaart is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
 • Een YOGA 45 / YOGA 65 kan alleen gebruikt worden voor yogalessen
 • Een GROUP 45 / GROUP 65 kan alleen gebruikt worden voor small group trainingen.

  BETALEN / OPZEGGEN :
 • Je abonnement, strippenkaart of les koop je online.
 • Alle abonnementen lopen per kalendermaand, maar zijn op ieder moment in de maand te koop; het eerste maandbedrag wordt in dit geval naar rato berekend.
 • Je eerste betaling gaat via IDEAL. Hiermee geef je toestemming voor maandelijkse automatische incasso van het abonnementsgeld en ga je akkoord met onze algemene voorwaarden.
 • De automatische incasso is rond de 1e van de maand en start de 2e maand van je abonnement.
 • Voor opzeggen (omzetten) van je abonnement geldt 1 kalendermaand opzegtermijn.
 • RESTITUTIE VAN LESGELD IS NIET MOGELIJK.

  AANMELDEN / ANNULEREN :
 • Voor alle lessen dien je je van te voren aan te melden via ons online platform Eversports.
 • Aanmelden kan tot 10 minuten voor aanvang.
 • Afmelden voor een les? Tot 4 uur voor aanvang zijn hier geen kosten aan verbonden. Bij te laat / niet afmelden wordt de geboekte les in rekening gebracht.

  INHALEN VAN LESSEN :
 • Met een YOGA 45 heb je recht op 4 lessen per 4 weken.
 • Met een SMALL 45 heb je recht op 5 lessen per maand
 • Een niet gevolgde les kan je kan binnen deze periode inhalen.

  PAUZEREN ABONNEMENT :
 • Per jaar kan je 1x voor de duur van één kalendermaand je abonnement pauzeren.
 • Het pauzeren van je abonnement kan alléén via de mail en vóór de 15e van de voorafgaande maand.

  WORKSHOPS / CURSUSSEN :
 • Aanmelding voor een workshop is definitief ná ontvangst van betaling.
 • Annuleren van je aanmelding kan alleen via email
 • Hieraan zijn altijd kosten verbonden
 • Bij annuleren :
  – binnen 2 weken voor de workshop, ontvang je geen restitutie
  – tussen 2-3 weken voor de workshop, geldt een terugbetaling van 25%
  – tussen 3-4 weken voor de workshop, geldt een terugbetaling van 50%
  – langer dan 4 weken voor de workshop, geldt een terugbetaling van 75%

  SCHOEISEL :
 • Voor de PT en Small Group Trainingen dien je gebruik te maken van binnen-schoenen.
 • Betreden van de studio op de schoenen waar je mee wilt sporten is daarom niet toegestaan.
 • Trainen op blote voeten of sokken is tijdens PT en/of Small Group niet toegestaan.
 • Indien je geen binnen-schoenen bij je hebt is toegang tot de studio niet mogelijk.
  – Inhalen van les/training is in deze situatie niet mogelijk.

  HUUR STUDIO :
 • Verhuur van de studio gaat per dagdeel van 4 uur.
 • Verhuur is inclusief het gebruik van algemene voorzieningen.
  – Toilet, zeep, waterkan en glazen.
 • Het gebruik van materialen en koffie/thee is exclusief
 • Boeking is definitief na het ontvangen van de aanbetaling.
 • Aanbetaling bedraagt 25% van overeengekomen huurprijs.
 • Uiterlijk 1 maand voor datum moet de aanbetaling betaald zijn.
 • Restitutie van aanbetaling indien er wordt geannuleerd is niet mogelijk.
 • Eventuele schade aan inrichting en kosten voor reparatie daarvan worden in rekening gebracht bij huurder.

  PERSONAL TRAINING :
 • Het boeken van Personal Training is alleen mogelijk na een (gratis) intake.
 • Plan en pakket worden bij intake besproken.
 • Eerste betaling van pakket dient vóór de 1e training betaald te zijn.
 • Alle trainingen worden in afspraak met de trainer gepland.
 • Trainingen dienen 24 uur van te voren verzet/geannuleerd te worden.
  – Bij te late annulering wordt de training volledig in rekening gebracht.
 • Voor het PT Plus & PT Super abonnement geldt een minimale looptijd van 2 maanden.
 • Trainingspakket/rittenkaart kan niet worden opgezegd.
  – Restitutie van (een deel van) het aankoopbedrag wanneer je wilt stoppen is niet mogelijk.

  OVERIG :
 • Indien je om medische redenen (tijdelijk) geen gebruik kan maken van je abonnement kan je dit aangeven via email. We helpen je graag, en kijken afhankelijk van de situatie naar een passende oplossing.