Yama´s en Niyama´s

De Yama´s en Niyama´s zijn de eerste twee onderdelen uit het achtvoudige yogapad van Patanjali.
Ze bestaan allebei uit vijf richtlijnen die gaan over hoe je omgaat met anderen, de wereld om je heen en jezelf. Ze geven richting aan wat je in je handelen wel en niet zou moeten doen.


YAMA´S

De Yama´s gaan allemaal over je omgang met anderen en de wereld om je heen. Het zijn richtlijnen die aangeven wat je als yoga beoefenaar beter niet zou kunnen doen


NIYAMA´S

De Niyama´s zijn richtlijnen die gericht zijn op je eigen ontwikkeling en hoe je omgaat met jezelf.

Geef een reactie